fbpx

ဆာလ်ဖာဓာတ် ချို့တဲ့ခြင်း - ဖရဲသခွား

သီးနှံအာဟာရ ချို့တဲ့ခြင်းများ - ဖရဲသခွား

သီးနှံအဟာရ

N နိုက်ထရိုဂျင်
B ဘိုရွန်
Mn မဂ္ဂနီး
Mo မော်လီဒီနမ်
P ဖော့စဖောရပ်
Mg မဂ္ဂနီစီယမ်
Ca ကယ်လစီယမ်
K ပိုတက်ဆီယမ်
S ဆာလဖာ

အားလုံးကို ကြည့်ရန်

Sulfur is important for

  • အမ်ဆိုင်းနှင့် အခြားပရိုတင်းများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်း။
  • စိမ်းရောင်ခြယ်ပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် လိုအပ်ခြင်း နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် အသုံးပြုမှုကို အကျိုးရှိစေခြင်း။

ယာရာမြန်မာကို ဆက်သွယ်ရန်

ယာရာမြန်မာ လီမိတက်

အမှတ် ၁၃-၁၉၊ ဆူးလေစကွဲ အဆောက်အအုံ၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁ ၉၂၅ ၅၁၉၅